Προδημοσίευση Δράσης ΣΣΚ – 2η Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις

ΕΛΗΞΕ

Η 2η Πρόσκληση θα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, που προτίθενται να υλοποιήσουν, μεμονωμένα ή σε συνεργατικά σχήματα, επιχειρηματικά σχέδια Καινοτομίας υποστηριζόμενα από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν ήδη μέλη του ΣΣΚ αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Αρωγού.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ
  • Έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπου προϊόντος /μελέτη σκοπιμότητας
  • Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία
  • Ενισχύσεις/Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να φτάσει μέχρι το 80%. Παράλληλα, θα χρηματοδοτηθούν με αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης συνεργατικά έργα μεταξύ των επιχειρήσεων-μελών ή εν δυνάμει μελών του εκάστοτε ΣΣΚ.

Επισημαίνεται ότι η κάθε επιχείρηση δύναται να συμμετέχει με μια και μόνο πρόταση.

Η 2η Πρόσκληση της Δράσης θα εκδοθεί μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης.

Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Τηλ: 210 7717900

Email: [email protected] 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Σε ποιούς απευθύνεται: Η δράση "Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027" απευθύνεται σε επιχειρήσεις και...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ» απευθύνεται...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜμΕ» απευθύνεται σε υπό...

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

ΕΛΗΞΕ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Επιχορήγηση Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 30 – 45 ετών

ΕΛΗΞΕ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Έξυπνη μεταποίηση

ΕΛΗΞΕ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση των αναγκών σας και να προβούμε σε προτάσεις με τα διαθέσιμα προϊόντα που μπορούν τις καλύψουν. Κλείστε online ραντεβού από εδώ