Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Η δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η δράση: “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις.
➡️ Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
➡️ Να διαθέτουν τουλάχιστον τρείς (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασία κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
➡️ Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

➡️ Δαπάνες Εξοπλισμού

  • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου ως πάγια στοιχεία (π.χ. Η/Υ, servers, εκτυπωτές, ηχεία)
  • Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο (πχ καλωδίωση για σύνδεση σε δίκτυο)

➡️ Δαπάνες Λογισμικού

  • Προμήθεια εφαρμογών γραφείου & ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια
  • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης
  • Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

➡️ Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
  • Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση λογισμικού/ εφαρμογών
  • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, “CaaS”) για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών των διαδικασιών της επιχείρησης

➡️ Έμμεσες δαπάνες

  • Θα περιλαμβάνεται ως κατηγορία δαπανών υποχρεωτικά στο Ε.Σ. και θα υπολογίζεται αυτόματα από το ΟΠΣΚΕ ως ποσοστό 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του Ε.Σ.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από € 18.000 έως € 30.000 ανά επενδυτικό σχέδιο.

Ποσοστό ενίσχυσης:

➡️ 60%: Δυτική Μακεδονία, B. Αιγαίο, N. Αιγαίο, Κρήτη και Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

➡️ 50%: Αττική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Έργων:

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 15/02/2023

Προϋπολογισμός της δράσης: 90.000.000€

Περίοδος υποβολής: Από 23/02/2023 και ώρα 12:00 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Σε ποιούς απευθύνεται: Η δράση "Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027" απευθύνεται σε επιχειρήσεις και...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ» απευθύνεται...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜμΕ» απευθύνεται σε υπό...

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

ΕΛΗΞΕ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Επιχορήγηση Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 30 – 45 ετών

ΕΛΗΞΕ

Έξυπνη μεταποίηση

ΕΛΗΞΕ

Επιχορήγηση Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 18 – 29 ετών

ΕΛΗΞΕ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση των αναγκών σας και να προβούμε σε προτάσεις με τα διαθέσιμα προϊόντα που μπορούν τις καλύψουν. Κλείστε online ραντεβού από εδώ