Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας δίνουν λύσεις στις ανάγκες της επιχείρησης σας

Κατανοούμε τις ανάγκες σας και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να είναι συμβατές με την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες

Πελατοκεντρική προσέγγιση

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά και άμεσα

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

Βάσει των εξειδικευμένων αναγκών και απαιτήσεων κάθε έργου.

Ανθρώπινο δυναμικό

Με επαγγελματισμό και πλήρη αφοσίωση στις ανάγκες της αγοράς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Eμπειρία, τεχνογνωσία και συνεργασία

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται μέσα από έναν συνδυασμό εμπειρίας, τεχνογνωσίας και συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της λήψης χρηματοδότησης από όλα τα διαθέσιμα ταμεία (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας).

Στόχος μας είναι η συνεχής ενημέρωση των διαθέσιμων επιδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως ευκαιρία για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και την ανάπτυξη των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

OI YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Στην Prisma Consulting κατανοώντας τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας είμαστε έτοιμοι να σας προτείνουμε τα κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης). Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης αλλά και τη διαχείριση του επενδυτικού σας σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Εσείς μας πληροφορείτε σχετικά με τις επενδυτικές σας ανάγκες και εμείς, κατόπιν διερεύνησης, σας ενημερώνουμε για τα επιδοτούμενα προγράμματα που ταιριάζουν στην επιχείρησή σας. Διαμορφώνουμε την επενδυτική σας πρόταση και ελέγχουμε όλη τη διαδικασία υλοποίησης έως τη λήξη του επενδυτικού έργου.

Αναπτυξιακός Νόμος

Οι Σύμβουλοι της Prisma Consulting υποστηρίζουν την ένταξή σας στις δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Αναλαμβάνουμε την προ αξιολόγηση του επενδυτικού σας σχεδίου, τη σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης και την υποβολή της πρότασης. Στοχεύουμε στην επίτευξη μεγαλύτερης βαθμολογίας βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από την πρόσκληση της δράσης και είμαστε δίπλα σας σε όλη την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ελέγχοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της.

Επιχειρηματικά Δάνεια

Η εταιρεία μας αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων βοηθάει στην αναβάθμισή τους μέσω της λήψης επιχειρηματικών δανείων από όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Εθνική τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank) μέσω προγραμμάτων που παρέχονται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Σας καθοδηγούμε στην υποβολή αίτησης επιχειρηματικού δανείου σε μορφή κεφαλαίου κίνησης ή χρηματοδότησης επενδύσεων με σκοπό να αναπτύξετε τις προοπτικές της επιχείρησής σας. Αναλαμβάνουμε την επιχειρηματική αξιολόγηση του σχεδίου σας, την σύνταξη της μελέτης και κάθε συμπληρωματική ενέργεια που απαιτείται μέχρι τη λήψη του επιχειρηματικού σας δανείου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ;

Αναρωτιέστε αν και εσείς είστε δικαιούχος των νέων προγραμμάτων;

ΔΥΠΑ (Πρώην ΟΑΕΔ)

Οι σύμβουλοι μας μπορούν να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση του κατάλληλου προγράμματος πρόσληψης προσωπικού και να υποστηρίξουν δυνητικούς ελεύθερους επαγγελματίες για λήψη χρηματοδότησης μέσω των προγραμμάτων ίδρυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Βρισκόμαστε δίπλα σας αναλαμβάνοντας την υποβολή της αίτησής σας σε προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την ομαλή διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών.

Ανάπτυξη Νέων Επιχειρήσεων (StartUps)

H Prisma Consulting στηρίζει νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις (Startup) που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξής τους. Οι έμπειροι σύμβουλοί μας παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού προϊόντος και μιας καινοτομίας που θα εδραιώσει την επιχείρηση στην αγορά. Βρισκόμαστε δίπλα στις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις καθοδηγούμε στον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα καθορίσει τους στόχους της αλλά και στην ανάπτυξη ενός καλά δομημένου επιχειρηματικού μοντέλου που θα περιγράφει το προϊόν ή την υπηρεσία που θα παρέχεται.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την έρευνα αγοράς, αναλύουμε τον ανταγωνισμό και ερευνούμε πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης.

Business Plans

Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η επιμονή στην λεπτομέρεια χαρακτηρίζουν τα μέλη της ομάδας μας και γι’ αυτό οι υπηρεσίες μας δίνουν λύσεις στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Το Business Plan ως εργαλείο ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να περιγράψουν με σαφήνεια τους στόχους και τη στρατηγική τους με σκοπό τη θετική αξιολόγησή του για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα ή για τη λήψη οποιασδήποτε άλλης χρηματοδότησης.

Η ομάδα μας είναι σε θέση να καταρτίσει το επιχειρηματικό σας πλάνο αναλαμβάνοντας τη διερεύνηση των αναγκών σας και τη μελέτη των στοιχείων της επιχείρησής σας με σκοπό την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασής της και την πρόβλεψη της μελλοντικής της πορεία με σκοπό τη λήψη των σωστών αποφάσεων για τις κατευθύνσεις που θα την οδηγήσουν στην επιτυχία.

Υποστήριξη έργων φορέων δημοσίου

Η ομάδα μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης φορέων δημοσίου στοχεύοντας στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών αλλά και Εθνικών προγραμμάτων και κατ’ επέκταση στην προώθηση της ανάπτυξης, της καινοτομίας αλλά και την αύξηση της αποτελεσματικότητας με σκοπό τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Μέσω των προγραμμάτων που υλοποιούμε ως σύμβουλοι καλύπτονται τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η κατάρτιση, η απασχόληση κ.α. με σκοπό την αξιοποίηση πόρων και την ανάπτυξη έργων που έχουν θετική επίδραση στην κοινωνία ως σύνολο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εάν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Prisma Consulting Team συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα.

10 + 15 =