ΕΣΠΑ

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας – «Φορέας Αρωγός»

09/01/2020 Fragiskos Theofilaktos

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας – «Φορέας Αρωγός»

image

Στόχος των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας – Σε ποιους απευθύνεται:

  • Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς
  • Επιχειρήσεις
  • Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα

Περίοδος υποβολής: από 26/9/2019 έως 10/1/2020 (ώρα 14:00)

Τι χρηματοδοτείται:

  • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων)

Προϋπολογισμός: € 5.300.000

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.