ΕΣΠΑ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

18/11/2022 Fragiskos Theofilaktos

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

image

Σε ποιούς απευθύνεται:

Η δράση: “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις.
➡️ Οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
➡️ Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
➡️ Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
➡️ Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.

Επιλέξιμες δαπάνες: 
➡️ Δαπάνες Εξοπλισμού

  • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου.
  • Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο.

➡️ Δαπάνες Λογισμικού

  • Προμήθεια εφαρμογών γραφείου, ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης.
  • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης.
  • Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών.

➡️ Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
  • Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση λογισμικού/ εφαρμογών.
  • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης.

Ένταση Ενίσχυσης: 50% (το ποσοστό ανέρχεται σε 60% ΜΟΝΟ για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και τους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας)

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Έργων: Η διάρκεια υλοποίησης της δράσης είναι 9 μήνες (από την απόφαση ένταξης).

Προϋπολογισμός της δράσης: Από € 18.000 έως € 30.000 ανά επενδυτικό σχέδιο.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: info@prismaconsulting.gr

,

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.