Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της PRISMA Συμβουλευτική στο Περιοδικό Ανάπτυξη 09.17 του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,...