Επενδυτικά Προγράμματα με την υποστήριξη της Prisma Consulting

Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλων για το σύνολο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Αναπτυξιακού Νόμου για όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως:

  • Τουρισμός
  • Μεταποίηση
  • Παροχή υπηρεσιών
  • Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα & καινοτομία
  • Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
  • Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

 


 

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Μέγεθος Κειμένων