Υπεύθυνος έργου (senior manager) στην Υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. Η Prisma Consulting, βοήθησε στη διαδικασία πιστοποίησης επενδύσεων και διεξαγωγής διοικητικών ελέγχων τήρησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων των επενδυτών. Στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

 

Συνολικά, ελέγχθηκαν άνω των 700 επενδύσεων πανελλαδικά. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία.

 


 

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Μέγεθος Κειμένων