ΕΣΠΑ

Η Prisma Consulting, στοχεύοντας σε ολοκληρωμένες λύσεις για όλα τα είδη και τα μεγέθη επιχειρήσεων, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη μιας επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

Στόχος μας είναι η καθετοποιημένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την επέκταση και ανάπτυξη τους με την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Πιο αναλυτικά οι συμβουλευτικές υπηρεσίες χωρίζονται σε 3 βασικά στάδια τα οποία περιγράφονται παρακάτω.


Χρηματοδοτούμενα | Επιδοτούμενα Προγράμματα1. Ενημέρωση & Προαξιολόγηση

Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται ενημέρωση των ενδιαφερομένων για εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που υλοποιούνται ή αναμένεται να υλοποιηθούν το τρέχων χρονικό διάστημα. Στην συνέχεια εξετάζονται και διερευνούνται όλες οι πιθανότητες ένταξης ενός δυνητικού επενδυτή σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Η παραπάνω διαδικασία παρέχεται δωρεάν σε όλους τους υποψήφιους επενδυτές, καθώς είναι ένα πολύ κρίσιμο στάδιο για την επιτυχή έγκριση της υποβολής μιας επενδυτικής πρότασης.

 

Χρηματοδοτούμενα | Επιδοτούμενα Προγράμματα2. Υποβολή μελέτης / πρότασης

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την δημιουργία, σύνταξη και υποβολή ενός εμπεριστατωμένου επενδυτικού σχεδίου σύμφωνο με τις προδιαγραφές του επενδυτικού προγράμματος, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Παράλληλα πραγματοποιείται συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και συνοδευτικών εντύπων του σχεδίου, όπως προσφορές, προτιμολόγια, prospectus προμηθευτών κλπ. Η μελέτη για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον επενδυτή.

 

Χρηματοδοτούμενα | Επιδοτούμενα Προγράμματα3. Υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Με την οριστική έγκριση υλοποίησης του έργου αναλαμβάνουμε την Διοικητική και Οικονομική Παρακολούθηση της επένδυσης, η οποία περιλαμβάνει:

  • Χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησης όλων των σταδίων του έργου.
  • Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης και εντοπισμός των κρίσιμων σημείων.
  • Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου και προώθηση της έγκρισης του από το αρμόδιο Υπουργείο.
  • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση των αιτημάτων τροποποίησης, ενδιάμεσης και τελικής πιστοποίησης.
  • Παρουσία κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.
  • Παρακολούθηση όλων των εκκρεμοτήτων μέχρι την τελική εκταμίευση της επιδότησης.

Η εταιρία σας έχει ανάγκη χρηματοδότησης; Ελάτε σε Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.