ΕΣΠΑ

Ενεργά Προγράμματα ΕΣΠΑ Περιφέρειας Βορείου & Νοτίου Αιγαίου

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας

Περίοδος υποβολής: από 15/10/2021 έως 15/12/2021, ώρα 15:00


Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Ν. Σάμου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Περίοδος υποβολής: από 27/9/2021 έως 13/12/2021, ώρα 15:00


Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Δωδεκανήσου μέσω του ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Περίοδος υποβολής: από 4/8/2021 έως 3/12/2021, ώρα 15:00


Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών νήσου Χίου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Περίοδος υποβολής: από 10/9/2021 έως 29/11/2021, ώρα 15:00


Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών νήσου Λέσβου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Περίοδος υποβολής: 17/9/2021 – 19/11/2021, ώρα 15:00


Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων – Έχει Λήξει

Περίοδος υποβολής: από 12/12/2019 έως 11/09/2020, ώρα 15:00


Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ή Digital Marketing) – Έχει Λήξει

Περίοδος υποβολής: από 17/03/2020 έως 11/09/2020, ώρα 15:00


Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών & πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 – Έχει Λήξει

Περίοδος υποβολής: από 19/12/2019 έως 28/05/2020, ώρα 15:00


Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας

– Έχει Λήξει

Υποβολή: Έως 25/05/2020, ώρα 15:00


Πρόσκληση Leader για τις Κυκλάδες – Έχει Λήξει

Υποβολή: Έως 4/3/2020, ώρα 15:00


Πρόσκληση Leader για τη Σάμο και την Ικαρία – Έχει Λήξει

Υποβολή: Έως 04/10/2019, ώρα 15:00


Πρόσκληση Leader για τον Νομό Χίου – Έχει Λήξει

Υποβολή: Έως 14/10/2019


Πρόσκληση Leader για την Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο – Έχει Λήξει

Υποβολή: Έως 15/10/2019


Πρόσκληση Leader για την Λέσβο – Έχει Λήξει

Υποβολή: Έως 30/09/2019, ώρα 15:00


Πρόσκληση Leader για τα Δωδεκάνησα – Έχει Λήξει

Υποβολή: Έως 30/09/2019


 

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.