ΕΣΠΑ

Παλαιότερα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προγράμματα ΕΣΠΑ που έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής τους

Επανεκκίνηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων

touristika

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες (50

Read More

Επενδύω στη Θεσσαλία

Επενδύω στη Θεσσαλία | Πρόγραμμα ΕΣΠΑ | Prisma Consulting

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή

Read More

Επιχειρούμε έξω

Επιχειρούμε έξω ΕΣΠΑ - Μεταποιητικές επιχειρήσεις

Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που

Read More

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός - ΕΣΠΑ

Δαπάνες για την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και

Read More

Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους

Συστήματα ενεργειακής απόδοσης Σχεδιασμού κύτους

Βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών υγείας, της υγιεινής και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών. Βελτίωση της

Read More

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό

Read More

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.