ΕΣΠΑ

Βασικά Μοντέλα Λειτουργίας Online Marketplaces

21/02/2019 Prisma Consulting

Βασικά Μοντέλα Λειτουργίας Online Marketplaces

image

Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις σχετικά με τα μοντέλα λειτουργίας των online marketplaces, δηλαδή πως παράγουν έσοδα για τους δημιουργούς τους, ποιες υπηρεσίες παρέχουν και σε ποιο κοινό απευθύνονται.

Ακολουθούν σύντομες περιγραφές των μοντέλων λειτουργίας των online marketplaces και το πώς αυτά μπορούν να παράγουν έσοδα.

Προμήθεια επί των συναλλαγών

Στο μοντέλο αυτό, οι συναλλασσόμενοι δεν πληρώνουν κάποιο τίμημα μέχρι να πραγματοποιηθεί μία συναλλαγή, αλλά μόλις αυτή συμβεί το online marketplace χρεώνει μια προμήθεια, η οποία επιβαρύνει είτε το ένα μέρος είτε και τα δύο συναλλασσόμενα μέρη.

Για να επιλέξει το online marketplace ποιο μέρος να χρεώσει (πωλητή ή αγοραστή) χρήσιμο είναι να αξιολογήσει το πόσο εξαρτάται από την ύπαρξη ενός εκ των δύο, προκειμένου να λειτουργήσει.

Έτσι, αν η εξάρτηση του από την προσφορά (δηλαδή τους προμηθευτές) των προϊόντων ή/και υπηρεσιών είναι μεγάλη, τότε θα πρέπει να χρεώνει τους αγοραστές. Ακριβώς το αντίθετο πρέπει να κάνει σε περίπτωση που εξαρτάται από τη ζήτηση. Ακόμα και στην περίπτωση που θα χρεώνει και τα δύο συναλλασσόμενα μέρη, πάλι θα πρέπει να εξετάσει το παραπάνω, ώστε να μοιράσει ανισομερώς τη χρέωση π.χ. το Airbnb που εξαρτάται κυρίως από την προσφορά καταλυμάτων, χρεώνει περισσότερο τους αγοραστές και λιγότερο τους προμηθευτές του καταλύματος.

Συνδρομή

Στο μοντέλο αυτό τα συναλλασσόμενα μέρη (ή κάποιο από αυτά) πληρώνουν μια περιοδική συνδρομή (π.χ. μηνιαία, εξάμηνη, ετήσια κ.α.) προκειμένου να κάνουν χρήση του online marketplace.

Συνήθως χρεώνονται οι προμηθευτές προκειμένου να καταχωρήσουν τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες τους.

Το μοντέλο αυτό  έχει το μειονέκτημα ότι πρέπει να προσελκύσει σχεδόν ταυτόχρονα ικανό μέγεθος προμηθευτών και πιθανών αγοραστών, ώστε και τα δύο μέρη να βρίσκουν αξία από το marketplace.

Αμοιβή σε κάθε υπόδειξη

Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται συνήθως από τον ενδιαφερόμενο (πελάτη ή αγοραστή) η ανάγκη για αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας και ο πωλητή (προμηθευτής) καταβάλλει αμοιβή στο marketplace, ώστε να έχει το δικαίωμα να υποβάλλει την προσφορά του.

Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αναμένεται από τον προμηθευτή η δημιουργία μιας μακράς συνεργασίας με τον αγοραστή που θα έχει πολλαπλές συναλλαγές (π.χ. υπηρεσίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου κ.α.).

Δωρεάν

Στο μοντέλο αυτό δεν υπάρχει χρέωση προς τους χρήστες (αγοραστές και πωλητές), και το marketplace αποκτά έσοδα από άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες ή διαφημιζόμενους.

Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι τα μεταφορικά έξοδα, ασφάλιση συναλλαγών ή/και των προϊόντων, εργαλεία προς τους προμηθευτές (κυρίως software) για την διεκπεραίωση των συναλλαγών με εύκολο και ασφαλή τρόπο κ.α.

Αμοιβή ανά καταχώρηση και προβεβλημένη διαφήμιση

Στα μοντέλα αυτά, ο διαφημιζόμενος καταβάλει αμοιβή στο marketplace για κάθε νέο προϊόν/υπηρεσία που καταχωρεί ή για κάθε διαφήμιση που θέλει να προβάλει. Συνήθως, ο τρόπος αυτός αφορά σε marketplaces που λειτουργούν υπό τη μορφή «ευρετηρίου» ή «καταλόγου» και απαιτούν σημαντική επισκεψιμότητα από ενδιαφερόμενους αγοραστές, ώστε να προκύπτει αξία για τον διαφημιζόμενο. Αυτές οι μορφές χρεώσεων, μπορούν να εφαρμοστούν και συνδυαστικά με τα άλλα τέσσερα προαναφερόμενα μοντέλα, προσφέροντας μεγαλύτερη προβολή και αναγνωρισιμότητα στον διαφημιζόμενο.

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.