ΕΣΠΑ

Επανεκκίνηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων

06/06/2021 Fragiskos Theofilaktos

Επανεκκίνηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων

image

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες (50 εκατομμύρια ευρώ) επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία / πρακτορεία και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Τι χρηματοδοτείται: 

Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης (έως του ποσού των 400.000,00 €), η οποία δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020, δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό  5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Βασικά κριτήρια

  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31.12.2020.
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού τουλάχιστον 30% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
  • Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
  • Να έχουν Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Μία ΕΜΕ ισούται με 300 ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση, και θα τηρείται σειρά προτεραιότητας (FIFO) στην υποβολή των προτάσεων.

Περίοδος υποβολής: Από 16/6/2021 έως 29/9/2021 (ώρα 17:00)

Προϋπολογισμός: € 420.000.000

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

, , ,

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.