ΕΣΠΑ

3η προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

30/04/2020 Fragiskos Theofilaktos

3η προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

image

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμούς, ΚοινΣΕπ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση επιχειρήσεις (υπό περιορισμούς)
 • Κοινοπραξίες (υπό περιορισμούς)
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό περιορισμούς)

Χρηματοδοτούμενες Δαπάνες:

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.
 • Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα (υπό προϋποθέσεις).
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων (υπό προϋποθέσεις).
 • Αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης (ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης):

 • 100.000€ για πολύ μικρές,
 • 150.000€ για μικρές,
 • 250.000€ για μεσαίες, συνεταιρισμούς
 • 500.000€ για μεγάλες,
 • 50.000€ για ΚΟΙΝΣΕΠ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής.

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται σε 10%-55%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την Περιφέρεια υλοποίησης.

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης:

 • 5.000.000€ ανά υποβαλλόμενο σχέδιο
 • 10.000.000€ ανά φορέα (συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις)
 • 20.000.000€ ανά σύνολο συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Περίοδος υποβολής: Από 25/02/2019 έως 30/09/2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 150 εκ. €

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.