ΕΣΠΑ

Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

02/08/2019 Prisma Consulting

Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

image

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας, κυρίως όσον αφορά τα είδη που παρουσιάζουν προοπτικές εμπορίας, τα ανεπιθύμητα αλιεύματα και τα προϊόντα με χαμηλό αντίκτυπο ή βιολογικά προϊόντα αλιείας. Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την πιστοποίηση και την προώθηση βιώσιμων προϊόντων, τα συστήματα ποιότητας, την άμεση εμπορία και τη συσκευασία. Διαφάνεια της παραγωγής. Ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα: υπόδειγμα συμβάσεων, εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Οργανώσεις Παραγωγών αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 2430/110502/2017 ΥΑ και ισχύει, όσον αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή τους.
  • Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 2430/110502/2017 ΥΑ και ισχύει, όσον αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή τους.
  • Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  • Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εποπτευόμενα από το Δημόσιο)

Περίοδος υποβολής: από 5/7/2019 έως 31/12/2021

Προϋπολογισμός: € 12.000.000


Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.