ΕΣΠΑ

Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία

25/10/2022 Fragiskos Theofilaktos

Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία

image

Σκοπός του προγράµµατος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά µέσω της δηµιουργίας µίας νέας οικονοµικής οντότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από την 1/1/2012 έως τις 31/12/2021.

Βασικές Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι βασικές προϋποθέσεις:

  • Να έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα από την 1/1/2012 και µέχρι τις 31/12/2021.
  • Να µην έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το µερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθµού συγγένειας.
  • Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ΟΥ, από τις 08/3/2022 και μετά ή να προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου.

Επιχορηγούμενο ποσό:

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000€) ευρώ για ατοµικές επιχειρήσεις και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως εννέα χιλιάδες (9.000€) ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000€) ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Περίοδος υποβολής: Έως την κάλυψη των 5.000 θέσεων.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

,

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.