Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

ΕΛΗΞΕ

Η δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» αφορά σε κατ’ αποκοπή ποσό για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση) στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές ακόλουθες περιοχές και σε διακριτό της οικίας τους χώρο για τον οποίο αιτούνται ενίσχυση:

 • Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, (Νομός Ευβοίας)
 • Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
 • Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)

Βασικές Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι βασικές προϋποθέσεις:

 • Να έχει γίνει εργασιών μέχρι την 31.12.2021,
 • Να υπάρχει η υποχρέωση υποβολής φορολογικού εντύπου Ε3,
 • Να παρουσιάζεται μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2021 ποσοστού τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019,
 • Να υπάρχει διαθέσιμος μέχρι 31.12.2021 ως κύριος κωδικός δραστηριότητας ή ως κωδικός δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, ΚΑΔ που δεν περιλαμβάνεται στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ,
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης,
 • Να πληρεί τις προϋποθέσεις των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας,
 • Να λειτουργεί η επιχείρηση νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

Οι ωφελούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στη δράση: «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και η αίτησή τους βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή εγκρίθηκε.

Επιχορηγούμενο ποσό:

Σε κάθε επιχείρηση θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών, ποσοστό έως 50% του αθροίσματος των ποσών των πεδίων 581, 585, 587 του έτους 2019.

Στις περιπτώσεις που έχει γίνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020, υπολογίζεται το ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους έναρξης εργασιών, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 366.

Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι δύναται να λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 2.000€.

Περίοδος υποβολής: από 13/05/2022 έως 17/06/2022 (έως 15:00).

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Σε ποιούς απευθύνεται: Η δράση "Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027" απευθύνεται σε επιχειρήσεις και...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ» απευθύνεται...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜμΕ» απευθύνεται σε υπό...

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

ΕΛΗΞΕ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Επιχορήγηση Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 30 – 45 ετών

ΕΛΗΞΕ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Έξυπνη μεταποίηση

ΕΛΗΞΕ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση των αναγκών σας και να προβούμε σε προτάσεις με τα διαθέσιμα προϊόντα που μπορούν τις καλύψουν. Κλείστε online ραντεβού από εδώ