ΕΣΠΑ

Η Prisma Consulting είναι μια από τις πρώτες εταιρείες που ασχολήθηκε με την οργάνωση, λειτουργία και υποστήριξη θερμοκοιτίδων και δομών στήριξης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η συμβουλευτική που παρέχεται στα πλαίσια υποστήριξης  θερμοκοιτίδων και προγραμμάτων υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων start up, χωρίζονται στους παρακάτω τομείς.


Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων

Προετοιμασία – Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Μοντέλου Λειτουργίας

  • Υποστήριξη στην δημιουργία του μοντέλου λειτουργίας μιας Θερμοκοιτίδας και ανάλυση των λειτουργιών της διαδικασίας επώασης καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει.
  • Δημιουργία του Οδηγού διαδικασιών εισόδου, παρακολούθησης & αξιολόγησης των επιχειρηματικών ομάδων.

 

Θερμοκοιτίδες ΕπιχειρήσεωνΥποστήριξη κατά τη Διάρκεια της Λειτουργίας

  • Επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των επιχειρηματικών ομάδων που θα συμμετέχουν.
  • Διοικητική και τεχνική υποστήριξη της ομάδας έργου στην διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων επιχειρηματικών ομάδων προς ένταξη.
  • Διοργάνωση εργαστηρίων επιχειρηματικότητας & συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως σύσταση εταιρείας, κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας,  σχεδιασμός & αξιολόγηση επιχειρηματικών μοντέλων, δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, ανάπτυξη και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού κ.α.
  • Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη της Ομάδας Έργου της Θερμοκοιτίδας καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της  Δομής.

 

Θερμοκοιτίδες ΕπιχειρήσεωνMentoring – Coaching σε Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων

  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους Συμβούλους – Μέντορες που να καλύπτουν τις διαγνωσμένες ανάγκες της κάθε ομάδας και τα εξατομικευμένα κενά της.
  • Παροχή σεμιναρίων επιχειρηματικότητας σε επιλεγμένες ομάδες.

Λοιπές Υπηρεσίες

Διασύνδεση των συμμετεχόντων με την πραγματική αγορά

Δικτύωση με το οικοσύστημα των start up επιχειρήσεων

Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση φορέων χρηματοδότησης καινοτόμων σχεδίων

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.