ΕΣΠΑ
PRISMA CONSULTING

Τα Νεα μας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

image

H δράση αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η δράση: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις.
➡️ Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
➡️ Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
➡️ Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση

➡️ Να συγκεντρώσουν κατ’ ελάχιστο βαθμολογία 70 μονάδων στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

➡️ Δαπάνες Εξοπλισμού

  • Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής
  • Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής (π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα)

➡️ Δαπάνες Λογισμικού

  • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης
  • Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων

➡️ Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
  • Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από € 200.001 έως € 1.200.000 ανά επενδυτικό σχέδιο.

Ποσοστό ενίσχυσης:

Η ένταση της ενίσχυσης είναι από 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Έργων:

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός της δράσης: 60.000.000€

Περίοδος υποβολής: Από 23/02/2023 και ώρα 12:00 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

image
05 Δεκ 2022

Επιχορήγηση Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 30 – 45 ετών

Σκοπός του 12μηνου προγράμματος είναι  η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.220 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται…

Επικοινωνήστε με την Prisma Consulting

Prisma Consulting Newsletter


Θες να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα
για τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις υπηρεσίες μας;

Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις την δική σου startup και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις;
Τότε πρέπει να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας.