3η προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

ΕΛΗΞΕ

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμούς, ΚοινΣΕπ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση επιχειρήσεις (υπό περιορισμούς)
 • Κοινοπραξίες (υπό περιορισμούς)
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό περιορισμούς)

Χρηματοδοτούμενες Δαπάνες:

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.
 • Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα (υπό προϋποθέσεις).
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων (υπό προϋποθέσεις).
 • Αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης (ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης):

 • 100.000€ για πολύ μικρές,
 • 150.000€ για μικρές,
 • 250.000€ για μεσαίες, συνεταιρισμούς
 • 500.000€ για μεγάλες,
 • 50.000€ για ΚΟΙΝΣΕΠ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής.

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται σε 10%-55%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την Περιφέρεια υλοποίησης.

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης:

 • 5.000.000€ ανά υποβαλλόμενο σχέδιο
 • 10.000.000€ ανά φορέα (συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις)
 • 20.000.000€ ανά σύνολο συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Περίοδος υποβολής: Από 25/02/2019 έως 30/09/2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 150 εκ. €

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επιλέξιμες δαπάνες, επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ: 210 7717900
Email: [email protected]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Σε ποιούς απευθύνεται: Η δράση "Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027" απευθύνεται σε επιχειρήσεις και...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ» απευθύνεται...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ

Σε ποιους απευθύνεται: Η δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜμΕ» απευθύνεται σε υπό...

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Προδημοσίευση – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

ΕΛΗΞΕ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Επιχορήγηση Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 30 – 45 ετών

ΕΛΗΞΕ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΛΗΞΕ

Έξυπνη μεταποίηση

ΕΛΗΞΕ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση των αναγκών σας και να προβούμε σε προτάσεις με τα διαθέσιμα προϊόντα που μπορούν τις καλύψουν. Κλείστε online ραντεβού από εδώ