Μήνας: Φεβρουάριος 2019

Online Marketplaces: Ορισμός

Online Marketplaces: Ορισμός

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο βλέπουμε να δημιουργούνται online marketplaces, δηλαδή διαδικτυακοί χώροι όπου οι προμηθευτές παρουσιάζουν...